Velkommen til Oppvekstportalen

Skolestart 2024 - innmelding av barn født i 2018
Skoleinnmelding foretas i perioden januar-mars 2024, ved at foresatte logger seg inn og takker "ja" til reservert plass. Endelig vedtak fattes i løpet av mars 2024 og sendes foresatte via Altinn eller valgte digitale postkasse. Det vil også være mulig å logge seg på Oppvekstportalen for å sjekke status på skoleplassering.

Søke barnehageplass
Opptaket til private og kommunale barnehager er samordnet og benytter samme søknadsskjema.
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, med oppstart i barnehagen mellom 1. og 30. august. Fra 1.mars 2024 kan foresatte ikke endre søknaden for barnet sitt. Tilgangen til dette blir åpnet igjen når hovedopptaket er gjennomført. For foresatte som ikke har søkt om plass for barnet sitt tidligere, er det mulig å legge inn ny søknad. Den blir imidlertid ikke godkjent/behandlet før hovedopptaket er klart.
Resten av året er det løpende opptak, med tildeling etter hvert som det blir ledig plass.
Ta kontakt med Indre Østfold kommune tlf. 69 68 10 00 dersom du har spørsmål.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten(MinID, BankID, Buypass, Commfides). Er du folkeregistrert i Indre Østfold kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Indre Østfold kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.
Les mer om ID-porten her:

Informasjon om ID-Porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- endre oppholdstid på eksisterende plass
- si opp eksisterende plass.